Autor Václav Sušeň

O autorovi

If you have balls, you don’t need cash!

Jak velká je vaše tržní příležitost?

V předchozích krocích jsme identifikovali zákazníky a jejich potřeby. Víme tedy, že existuje potenciální trh. Nyní potřebujeme zjistit, zda je tento trh dostatečně velký a zda má potenciál růstu. Jak na to? Uděláme analýzu tržní příležitosti, což znamená, že určíme TAM, SAM a cílový trh. Co to znamená? Začneme s TAM. Co je to TAM? Anglicky je TAM zkratka pro Total...

Jak potvrdíme soulad mezi produktem a trhem?

V předchozím kroku jsme nalezli skupinu zákazníků, kteří mají reálný urgentní problém a jsou spokojeni s úrovní našeho řešení. Jak zjistíme, že tato skupina představuje pro naše podnikání dostatečně velký trh s platícími zákazníky? Našim úkolem tedy je potvrdit, že na tomto našem trhu se dá prodávat a je dostatečně velký pro vznik životaschopného ziskového podnikání (Potvrzení zákazníka/Customer Validation). Jak toho...

K čemu je dobré porozumět detailně problémům zákazníka?

Zákazník má jasnou představu, které jeho problémy jsou důležité a proč je potřebuje přednostně vyřešit. Pokud jeho logiku pochopíme a nabídneme řešení, které zákazníkovi vyhovuje, uděláme podstatný krok na cestě v procesu vývoje zákazníka (Customer Development). Našim cílem tedy je, aby náš produkt řešil problém nebo potřebu pro určitou skupinu uživatelů = náš trh (Nalezení zákazníka/Customer Discovery). Jak toho...

Jaký produkt použít pro praktické testování u zákazníka?

Co potřebuji pro to, abych otestoval zda náš produkt řeší problém nebo potřebu zákazníka? Už jsme na to narazili při popisu procesu agilního vývoje produktu. Potřebujeme minimální funkční produkt (= Minimal Viable Product). Co to znamená z pohledu procesu vývoje zákazníka? Potřebujeme něco, na čem budeme schopni testovat pochopení toho, co zákazník chce a potřebuje. A navíc se chceme vyhnout všem...

Jak vypadají základní kroky procesu vývoje zákazníka v praxi?

Prvním krokem procesu vývoje zákazníka je sestavení našeho podnikatelského modelu včetně jeho jádra, které tvoří „Hodnotové nabídky“, „Zákaznické segmenty“ a soulad mezi nimi. Jak proměníme všechny dohady z našeho podnikatelského modelu ve fakta? Klíčovým krokem procesu vývoje zákazníka jsou rozhovory s potenciálními zákazníky a partnery v jejich reálném prostředí („ven z kanceláře“ = „Get out of the building“). Proč tyto rozhovory...

Jak vytvářet produkty a služby, po kterých zákazníci touží?

Už víme, že jádrem podnikateslkého modelu jsou „Zákaznické segmenty“ a „Hodnotové nabídky“, mezi kterými hledáme soulad (product/market fit). Jak ho najdeme? Z pohledu problému a jeho řešení můžeme použít dvě základní cesty k nalezení souladu: Máme produkt/službu a hledáme zákazníky, kteří mají problém, pro který je náš produkt/služba řešením Máme zákazníky, kteří mají problém a vyvíjíme produkt/službu, která zákaznický problém řeší...

Proč není startup pouze malá kopie velké firmy?

Cílem startupu je stát se za nějakou dobu firmou (tedy projít cestu od nápadu k podnikání). Je ale moudré začít hned jako firma? Co to vlastně firma je? Stručně řečeno, firma je podnikatelská organizace (organizovaná podle známého a prověřeného podnikatelského modelu), která prodává výrobky nebo služby za peníze s cílem dosáhnout zisku. Startup většinou začíná nápadem a proto nemůže mít jasně...

Jak na proces agilního vývoje produktu?

Koncept procesu agilního vývoje produktu má původ v oblasti vývoje software (agile development). Na rozdíl od tradičního vývoje produktu, který vychází ze znalosti zákazníků, jejich problémů a potřeb, proces agilního vývoje produktu snižuje plýtvání časem a zdroji, protože vyvíjí produkt iterativně a postupně. Co to znamená? Klasický vývoj produktu předpokládá, že jednotlivé etapy vývoje za sebou následují lineárně a trvají řádově měsíce....

K čemu je dobrý proces vývoje zákazníka?

Proces vývoje zákazníka (Customer Development) je nedílnou součástí metody Lean Startup a ve stručnosti představuje čtyřkrokový postup, který sestavil Steve Blank na základě svých dlouholetých podnikatelských zkušeností. Tento postup se používá k nalezení a potvrzení následujících podnikatelských informací: Náš produkt řeší problém nebo potřebu pro určitou skupinu uživatelů = náš trh (Nalezení zákazníka/Customer Discovery) Na tomto trhu se dá...