English
Czech

Potřebujete rychle dobrý

"BUSINESS PLÁN"?

Trénink pro zakladatele startupů a inovátory v podnikání!

Od nápadu k podnikání za 30 minut

Mít nápad nestačí.

Musí ho také někdo chtít!

 

Základy podnikatelské gramotnosti v praxi

Základy podnikatelské gramotnosti v praxi

Od nápadu k podnikání je 10 lekcí intenzivního tréninku základů podnikatelské gramotnosti. V reálném světě a s podporou trenéra se naučíte, jak rychle prověřit realizovatelnost vašich podnikatelských nápadů.

Pro optimální trénink základů podnikatelské gramotnosti (podnikatelský model, proces vývoje zákazníka a proces agilního vývoje produktu) používáme implementační metodu PIL - iLab (Podnikatelská Inovační/Implementační Laboratoř - iLab).

Od nápadu k podnikání - popis tréninku

Tento intenzivní trénink umožňuje pochopit to, jak v reálném světě vzniká firma.

Implementační metodou PIL - iLab (Podnikatelská Inovační/Implementační Laboratoř - iLab) se ve velmi krátkém čase dostanete k reálné podnikatelské zkušenosti a detailnímu poznání počátečních stádií podnikání.

Zažijete reálný tlak a požadavky skutečného světa v počátečních stádiích firmy a naučíte se, jak přejít od nápadu k podnikání.

Budete praktikovat implementační metodu PIL - iLab (podnikání postavené na testování hypotéz a podložené důkazy z trhu) a naučíte se využívat základy podnikateslé gramotnosti (podnikatelský model, proces vývoje zákazníka a proces agilního vývoje produktu). Venku u skutečných zákazníků a na skutečném trhu budete prověřovat svoje hypotézy. Pomocí procesu agilního vývoje produktu (postupné kroky a iterace) vytvoříte pro zákazníky takový produkt, který skutečně chtějí, budou používat, koupí a zaplatí.

Proč budete nadšení?

Cíl tréninku

Pomoci začínajícím podnikatelům zmenšit riziko neúspěchu

Metoda

Získávání znalostí pomocí experimentů a testování hypotéz v reálném světě u zákazníků

Doba trvání

10 lekcí

Kultura laboratoře

Přímé a otevřené jednání, simulace prostředí startupu (prostředí s výrazným časovým a finančním omezením), kde si nebereme nic osobně, protože chceme v omezeném čase získat maximum znalostí

Role trenéra-lektora

Krátké shrnutí obsahu lekce, která byla účastníky nastudována od minulého tréninku z doporučených materiálů a interaktivního Udacity kurzu (Steve Blank v angličtině)

Role trenéra-mentora

„Trenér“ trénuje „sportovce“ v přípravě na "sportovní sezónu"

Požadované aktivity

Dostatek času na samostudium materiálů v angličtině (Udacity kurz – Steve Blank), zákaznické rozhovory a přípravu prezentace. Klíčové jsou osobní (nebo Skype) zákaznické rozhovory s minimálně 10-15 potenciálními zákazníky mezi jednotlivými tréninky (to je za celý trénink minimálne 100 rozhovorů s různými osobami)

Prezentace

Informace o aktivitách a zákaznických rozhovorech od minulého tréninku, zpětná vazba od trenéra-lektora/mentora

Výstupy tréninku

Pro fyzický produkt funkční prototyp, pro web/app produkt funkční web/app se skutečnými zákazníky, kteří to prokazatelně používají. Závěrečná prezentace celého tréninku (video 2 minuty, prezentace 10 minut)

Prezentace pro investory

Trénink prezentace pro investory

Poslední články na blogu

V předchozích krocích jsme identifikovali zákazníky a jejich potřeby. Víme tedy, že existuje potenciální trh. Nyní potřebujeme zjistit,…
V předchozím kroku jsme nalezli skupinu zákazníků, kteří mají reálný urgentní problém a jsou spokojeni s úrovní našeho řešení.…