English
Czech

Literatura a odkazy

Základy podnikatelské gramotnosti v praxi.

Lean Startup

Steve Blank:

Why the Lean Start-Up Changes Everything

odkaz na článek

Podnikatelský model

Alexander Osterwalder:

Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers

České vydání:

Tvorba business modelů: Příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev

Podnikatelský model

Alexander Osterwalder:

Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want

České vydání:

Vydělávejte svými nápady: Vytvářejte produkty a služby, po kterých zákazníci touží

Proces vývoje zákazníka

Steve Blank:

Owner’s Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company

Proces vývoje zákazníka

Steve Blank:

Udacity kurz v angličtině

odkaz na kurz

Proces vývoje zákazníka

Giff Constable:

Talking to Humans: Success starts with understanding your customers

Proces agilního vývoje produktu

Eric Ries:

The Lean Startup

Steve Blank web

odkaz na web

Alex Osterwalder odkazy a web

formulář
formulář
odkaz na web

Eric Ries web

odkaz na web