Co je to lean startup?

Termín Lean Startup je používán od roku 2011, kdy vyšla poprvé kniha Erika Riese s názvem „The Lean Startup“. Eric Ries v této knize popisuje svoje zkušenosti s použitím principů lean metodologie (lean = eliminace plýtvání) a její aplikaci na prostředí IT startupů, které používají metodu agile product development (vývoj produktu postupně a iterativně).

Steve Blank publikoval v roce 2013 v Harvard Business Review článek „Why the Lean Start-up Changes Everything“. V tomto článku shrnuje vývoj metodologie lean startup a její použití v podnikání i mimo IT startupy. Podnikatelská Inovační Laboratoř využívá klíčové principy Lean Startup, které popsal Steve Blank (lean startup = evidence-based entrepreneurship):

  1. Podnikatelský model (Business Model Canvas) je soubor hypotéz, které popisují jak firma vytváří hodnotu pro zákazníky a pro podnikatele.
  2. Vývoj zákazníka (Customer Development) je postup testování hypotéz podnikatelského modelu metodou „ven z kanceláře k zákazníkům“ („get out of the building“). Důraz je kladen rychlost testování hypotéz.
  3. Agile vývoj produktu (Agile Produkt Development) je postup, který eliminuje plýtvání časem a zdroji tím, že vyvýjí produkt iterativně a postupně. Postupně vyvýjený produkt se se používá k testování hypotéz ve vývoji zákazníka.
  4. Startup je dočasná organizace, která hledá opakovatelný a škálovatelný podnikatelský model. Cílem startupu je stát se ziskovou firmou.

Podnikatelská Inovační Laboratoř umožňuje podnikatelům zrychlit cestu od nápadu k podnikání metodou Lean Startup (evidence-based entrepreneurship).

 

Václav Sušeň

Podnikatelská Inovační Laboratoř

 

PS: Pokud potřebujete pomoci a hledáte aktivního investora kontaktujte mně na www.pilvs.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů